Sjamaandrum bouwen

Deze workshop is bedoeld voor mensen die op een bewuste manier hun eigen sjamanistische drum willen maken.

Ervaring met sjamanistische technieken is geen vereiste. Wel is het belangrijk dat je je echt geroepen voelt en komt met een open hart voor de ziel van de drum. De geboorte van je drum is immers een kans tot de start van een vernieuwd leven, ‘een nieuwe hartslag’.

De huiden worden zorgvuldig en met de juiste intentie uitgezocht, zodat de energie van het dier nog zeker voelbaar is. Ook in je drum.

Het is daarom noodzakelijk dat je van bij de start een connectie aangaat met de huid, alvorens het beginnen maken van je drum. We spreken dan ook niet van een drum aankopen maar van een drum “adopteren”.

De drum zelf wordt op één dag gemaakt. Vervolgens gaat de drum mee naar huis om te drogen. Zo kan de huid ook jou energie aanvoelen en wordt er al een samenwerking uitgewisseld. Dit kan een paar weken duren.

Nadien (als de drum droog is) organiseren we een terugkom dag. Er wordt dan een drumstok gemaakt en de drum wordt gepersonaliseerd met jou kracht voorwerpen. Tot slot wordt de drum ingewijd volgens de 4 windrichtingen en de elementen met hun krachten.

Zo worden jullie één hartslag, één kracht met enorme samenwerking, tot iets heels mooi.

%d bloggers liken dit: